Question
Cập nhật vào
25 Thg 5 2021

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Thái
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Thái

คุณทิมมี่พอจะทานอาหารอิเดียได้บ้างไหมคะ có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Thái
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này คุณทิมมี่พอจะทานอาหารอิเดียได้บ้างไหมคะ có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question