Question
Cập nhật vào
25 Thg 5 2021

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm deluge .

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question