Question
Cập nhật vào
25 Thg 5 2021

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Thụy Điển
Câu hỏi về Tiếng Thụy Điển

Đâu là sự khác biệt giữa inga inget ingen ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thụy Điển

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa inga  và inget và ingen ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question