Question
Cập nhật vào
4 Thg 6 2021

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

"Debit charges to: Our account"
Just really don't understand what is meaning here.
Bank's commission for funds transfer?
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question