Question
Cập nhật vào
6 Thg 6 2021

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

She plays well enough for a beginner. VS She plays well enough as a beginner.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Filipino
  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
She plays well enough for a beginner. VS She plays well enough as a beginner.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question