Question
Cập nhật vào
10 Thg 6 2021

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Thái

หนุบหนับ có nghĩa là gì?

What is the meaning of หนุบหนับ? and what is the situation do you use this phrase?

Could you please teach me?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Thái
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Thái
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Thái
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này หนุบหนับ có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question