Question
Cập nhật vào
11 Thg 6 2021

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Mình không hiểu lắm từ “tear” trong đoạn văn này, có bạn nào dịch giúp mình được không?🥺 Cảm ơn mọi người nhiều

“Until half a century ago, the basic physical structure you were born with, unless you suffered an accident, was the one you died with. Apart from normal wear and TEAR or the possibility of a broken nose or other disfigurement, you did not expect to change your appearance drastically.

(từ “tear” mình để in hoa cho dễ thấy chứ bản gốc là viết thường nha)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Mình không hiểu lắm từ “tear” trong đoạn văn này, có bạn nào dịch giúp mình được không?🥺 Cảm ơn mọi người nhiều

“Until half a century ago, the basic physical structure you were born with, unless you suffered an accident, was the one you died with. Apart from normal wear and TEAR or the possibility of a broken nose or other disfigurement, you did not expect to change your appearance drastically. 

(từ “tear” mình để in hoa cho dễ thấy chứ bản gốc là viết thường nha)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question