Question
Cập nhật vào
3 Thg 3 2017

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Thụy Điển
 • Tiếng Filipino
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

this might be a weird question, but it confuses me alot. why are "ㅌ", "ㅍ" and "ㅋ" barely used in korean words?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Thụy Điển
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Thụy Điển
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Thụy Điển
 • Tiếng Filipino
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
this might be a weird question, but it confuses me alot. why are "ㅌ", "ㅍ" and "ㅋ" barely used in korean words?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question