Question
Cập nhật vào
16 Thg 6 2021

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

這裡少一張
這裡再給我一張
—>請問有什麼不同呢?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
這裡少一張
這裡再給我一張
—>請問有什麼不同呢?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question