Question
Cập nhật vào
19 Thg 6 2021

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? How was your weekend?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? How was your weekend?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question