Question
Cập nhật vào
5 Thg 3 2017

  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Đức

What are the worst words in German? I mean curse

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Đất nước hoặc vùng Đức

  • Đất nước hoặc vùng Đức

  • Đất nước hoặc vùng Đức
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What are the worst words in German? I mean curse
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question