Question
Cập nhật vào
4 Thg 7 2021

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa Will you marry me Can we get married ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Will you marry me  và Can we get married ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question