Question
Cập nhật vào
19 Thg 7 2021

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

is there someone name "슈웬" in Korea?
does "슈웬" have any meaning?
if not , what does "슈" means and what does "웬" means? ( you can give examples of words using the character )

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
is there someone name "슈웬" in Korea? 
does "슈웬" have any meaning? 
if not , what does "슈" means and what does "웬" means? ( you can give examples of words using the character )
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question