Question
Cập nhật vào
20 Thg 7 2021

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? 活動する

「このアーティストは地元を拠点にに活動している」みたいな文脈で使う場合を教えて下さい!

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? 活動する
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question