Question
Cập nhật vào
22 Thg 7 2021

  • Tiếng Séc
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 고맙습니다 고마워요 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo

  • Tiếng Séc

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Galician Tương đối thành thạo
  • Tiếng Georgia Tương đối thành thạo

  • Tiếng Séc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 고맙습니다 và 고마워요 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question