Question
Cập nhật vào
27 Thg 7 2021

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Nga

У меня инфаркт из-за тебя скоро случится. có nghĩa là gì?

I translated the words but don't understand this sentence structure.
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nga
 • Tiếng Bê-la-rút Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này У меня инфаркт из-за тебя скоро случится. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question