Question
Cập nhật vào
7 Thg 3 2017

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa "I'm studying English." "I'm learning English." ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Mã Lai
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Mã Lai
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa "I'm studying English." và "I'm learning English." ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question