Question
Cập nhật vào
29 Thg 7 2021

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

sub , dom , vanilla , switch có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng A-rập
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này sub , dom , vanilla , switch  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question