Question
Cập nhật vào
15 Thg 8 2021

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Filipino
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Hin-đi
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 죽을래? 죽고 싶어? and how do you say "do you want to die, sir?" is it "죽고 싶습니까 선생님?" ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Filipino
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 죽을래? và 죽고 싶어? và and how do you say "do you want to die, sir?" is it "죽고 싶습니까 선생님?" ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question