Question
Cập nhật vào
20 Thg 8 2021

 • Tiếng Nga
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Hay errores?

Si ningunas medidas son tomadas, por delante nos espera un caos.

Se puede decir así usando la forma pasiva¿
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

 • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hay errores?

Si ningunas medidas son tomadas, por delante nos espera un caos.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question