Question
Cập nhật vào
11 Thg 3 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

나가주세요 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng A-rập

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 나가주세요 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question