Question
Cập nhật vào
4 Thg 9 2021

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

I came across this joke but have no idea what it means:
“ 몇시에요?”
“ 서울 시에요.”
It’s something like that I’m not sure. Can you please explain?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
I came across this joke but have no idea what it means:
 “ 몇시에요?”
“ 서울 시에요.”
It’s something like that I’m not sure. Can you please explain?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question