Question
Cập nhật vào
4 Thg 9 2021

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

¿Por favor corríjame?

Esa mujer ha hecho como que no se dé cuenta de mi. Se le ocurre sacarse un buen truco de la manga.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
¿Por favor corríjame?

Esa mujer ha hecho como que no se dé cuenta de mi. Se le ocurre sacarse un buen truco de la manga.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question