Question
Cập nhật vào
9 Thg 9 2021

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

“不都你害的”是什麼意思?
“不都是你的錯”這樣的意思嗎?
有沒有反問的涵義?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
“不都你害的”是什麼意思?
“不都是你的錯”這樣的意思嗎?
有沒有反問的涵義?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question