Question
Cập nhật vào
26 Thg 9 2021

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

It mean when a friend from the opposite sex tells you te llevo allí dentro y te tengo mucho cariño, what does it mean? có nghĩa là gì?

Câu trả lời

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này It mean when a friend from the opposite sex tells you te llevo allí dentro y te tengo mucho cariño, what does it mean? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question