Question
Cập nhật vào
27 Thg 9 2021

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

My son’s teacher wrote me that my son accidentally bumped a girl at school and she got a little hurt but was ok. In this case, which one is correct?
I am so sorry for her, even though it was an accident .
I am so sorry to her, even though it was an accident.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
My son’s teacher wrote me that my son accidentally bumped a girl at school and she got a little hurt but was ok. In this case, which one is correct?
I am so sorry for her, even though it was an accident . 
I am so sorry to her, even though it was an accident.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question