Question
Cập nhật vào
12 Thg 3 2017

  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Đâu là sự khác biệt giữa el yerno el nuero ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa el yerno và el nuero ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question