Question
Cập nhật vào
29 Thg 9 2021

  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Đâu là sự khác biệt giữa segundaria secundaria ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa segundaria và secundaria ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question