Question
Cập nhật vào
16 Thg 10 2021

  • Tiếng Ý
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? Sono entusiasta!

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Ý Tương đối thành thạo

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? Sono entusiasta!
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question