Question
Cập nhật vào
28 Thg 10 2021

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Yowai mo ? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng A-rập

  • Tiếng A-rập
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Yowai mo ?  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question