Question
Cập nhật vào
25 Thg 12 2021

  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với this document is no valid
* (is that sentence is ok?)
. Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Ba Lan

  • Tiếng Ba Lan
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với this document is no valid 
* (is that sentence is ok?).
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question