Question
Cập nhật vào
20 Thg 3 2017

 • Tiếng Đức
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Đâu là sự khác biệt giữa me puedes explicarlo me lo puedes explicar ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

It is possilble to put the lo at the infinitive right ?
are there different regions where one is used more than the other ?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Đức

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Đức

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa me puedes explicarlo và me lo puedes explicar  ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question