Question
Cập nhật vào
4 Thg 1 2022

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa 31th 31st ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

I just realized that I’ve never needed to use “31th” or “31st” before (i.e. December 31th/st), and now this doubt came to my mind while filling my CV.

What is the correct/most common way to say it? 31th? 31st?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 31th và 31st ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question