Question
Cập nhật vào
27 Thg 1 2022

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

仕事中、居眠りばかりしている場合、


部長:「早く帰れ!睡眠を十分取って行きなさい。」

自然でしょうか

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
仕事中、居眠りばかりしている場合、


部長:「早く帰れ!睡眠を十分取って行きなさい。」

自然でしょうか
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question