Question
Cập nhật vào
28 Thg 1 2022

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Yamete kudasai có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Yamete kudasai có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question