Question
Cập nhật vào
23 Thg 3 2017

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Thái
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung (Hong Kong)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với "麻麻地" . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Hong Kong)

  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với "麻麻地".
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question