Question
Cập nhật vào
7 Thg 2 2022

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Esperanto
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

¿Por qué en una canción de Nirvana en el primer verso dice "now if you wouldn't mind I would like to blew"?¿No tendría que ser "blow" en lugar de blew?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
¿Por qué en una canción de Nirvana en el primer verso dice "now if you wouldn't mind I would like to blew"?¿No tendría que ser "blow" en lugar de blew?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question