Question
Cập nhật vào
10 Thg 2 2022

 • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? good at understanding English letter
(영어로 써진걸 알아듣는거 잘한다)

but not good a pronunciation
(그러나 발음은 좋지않다)

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)

 • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? good at understanding English letter
(영어로 써진걸 알아듣는거 잘한다)

but not good a pronunciation
(그러나 발음은 좋지않다)
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question