Question
Cập nhật vào
24 Thg 3 2017

 • Tiếng Nga
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Đâu là sự khác biệt giữa estás éstas estas ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Basque

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa  estás và éstas và estas ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question