Question
Cập nhật vào
26 Thg 3 2022

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

"Useless for me" or "useless to me"?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"Useless for me" or "useless to me"?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question