Question
Cập nhật vào
26 Thg 3 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

you will rock it có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Ba Lan Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này you will rock it có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question