Question
Cập nhật vào
18 Thg 4 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Ggamdoongee có nghĩa là gì?

Actually i say in a video that a black girl ask this question to koreans people that what that word mean means because someboday told him and he doesnot now the meaning.And listening to this they became like what?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Ggamdoongee có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question