Question
Cập nhật vào
22 Thg 4 2022

  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

What does this sentence mean please, specially this part 一言お詫びを言いたくて

Sentence
一言お詫びを言いたくてお電話しました。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What does this sentence mean please, specially this part 一言お詫びを言いたくて

Sentence
一言お詫びを言いたくてお電話しました。
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question