Question
Cập nhật vào
11 Thg 5 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Hello~ Does this sentence make sense?
お花を見るとき、幸せになってたくさん写真を撮る

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hello~ Does this sentence make sense? 
お花を見るとき、幸せになってたくさん写真を撮る
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question