Question
Cập nhật vào
11 Thg 5 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hà Lan
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Is this correct?

日本語に関する本を買おうと思っているので、お金がほしいです。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Is this correct?

日本語に関する本を買おうと思っているので、お金がほしいです。
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question