Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
15 Thg 5 2022

Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa This may have been the best chicken sandwich I've ever had in a very long time. This may be the best chicken sandwich I've ever had in a very long time.
?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa This may have been the best chicken sandwich I've ever had in a very long time. và This may be the best chicken sandwich I've ever had in a very long time.
 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question