Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
1 Thg 6 2022

Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa It is no use crying over spilt milk. It is no use to cry over spilt milk. ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa It is no use crying over spilt milk. và It is no use to cry over spilt milk. ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question