Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
15 Thg 6 2022

Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

That’s very dedicated. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này That’s very dedicated. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question