Question
Cập nhật vào
10 Thg 12 2014

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Please see the attached (files).
Please refer to the attached.
@Biz email
cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question