Question
Cập nhật vào
2 Thg 4 2017

 • Tiếng Bun-ga-ri
 • Tiếng Hebrew
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Đâu là sự khác biệt giữa 足够 足 夠 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Bun-ga-ri
 • Tiếng Hebrew
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Bun-ga-ri
 • Tiếng Hebrew
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Bun-ga-ri
 • Tiếng Hebrew
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Bun-ga-ri
 • Tiếng Hebrew
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Bun-ga-ri
 • Tiếng Hebrew
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Bun-ga-ri
 • Tiếng Hebrew
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 足够 và 足 夠 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question